ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Informace k objednávání stravy pomocí identifikačních čipů

  Čip slouží k identifikaci strávníka a prokázání nároku na odběr stravy po celou školní docházku.

  Každý strávník musí složit zálohu na čip v částce 120,- Kč. Jedná se o vratnou zálohu, která je strávníkovi vrácena po ukončení stravování spolu s přeplatkem stravného. Čip musí být nepoškozený a nepopsaný .
  Čip bude strávníkovi vydán po zavedení do systému proti podpisu. V případě ztráty čipu nebo poškození je držitel čipu povinen okamžitě hlásit ztrátu vedoucí ŠJ. Čip bude deaktivován.  Držiteli bude vydán nový čip za cenu 120 Kč. Pokud bude na ztraceném či poškozeném čipu finanční  zůstatek, bude automaticky převeden na nový čip. O ztrátě a poškození čipu bude sepsán protokol. Originál protokolu zůstane v držení ZŠ. Strávník obdrží jeho kopii.

  Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

  Navštivte kancelář vedoucí ŠJ zde obdržíte přihlášku k objednávání po internetu kde bude:

  - Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu

  - Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

  - Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

  Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  - Potvrzení objednávky

  - Nedostatečná výše konta

  - Neodebraná strava

  - Měsíční přehled

  Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

  Heslo,e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

  Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese:

  www.strava.cz

  - Dostanete se do dialogu pro přihlášení zde vyplníte:

  Výběr jídelny    neboli    číslo zařízení

  Uživatel    neboli    uživatelské jméno

  Heslo

  - Pro objednávání a odhlášení stravy potvrďte položku  Objednávky (zde proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek)

  Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky -  Odeslat !!!!!!!!

  Ze systému se odhlašte potvrzením položky   Odhlášení uživatele

  Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz